(Sidst ændret: 8. marts, 2022)

Generelt
For at benytte discount-tracker.com (også betegnet som "os" eller "vi") forpligter du ("brugeren") dig på de regler, vilkår og krav beskrevet på denne side.
Vi forbeholder os enhver ret til, uden foregående varsel og uden krav på forklaring, at slette profiler eller links, vi mener ikke overholder understående.

OBS
Vær opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår uden foregående varsel. Du er som bruger selv ansvarlig for at være bekendt med brugervilkårene beskrevet på denne side nu og i fremtiden.
Dit brug af discount-tracker.com indebærer en godkendelse af disse brugervilkår.

Regler og vilkår
Discount-tracker.com må udelukkende bruges til privat formål. Alt kommercielt/proffessionelt brug af hjemmesiden såsom, men ikke begrænset til; web-scraping eller tracking/overvågning af konkurrende hjemmesiders priser, kræver en skriftlig aftale med os.
Overholdes dette ikke, kan der fra vores side af rejses et erstatningskrav.
Du må som bruger gerne dele din profil med andre således, at I er flere om én profil. Personen hvis email bliver brugt til profilen, er ansvarlig for overholdelse af brugervilkårene, uanset hvem der benytter sig af profilen.

Derudover accepterer du:
  1. Kun at bruge denne hjemmeside til lovlige formål. Da vi ikke ejer de viste billeder, er de beskyttet af tredjepartens copyright, patenter etc. Du accepterer derfor at overholde loven om ophavsret
  2. Tilføjelsen af links eller anden data, der direkte eller indirekte kan ødelægge, eller på anden måde ændre vores hjemmeside, er forbudt og kan medføre et erstatningskrav.
  3. Du er personligt ansvarlig for, hvad du tilføjer af links og data

Ansvarsfraskrivelse
Vores tjeneste/produkt stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Al brug af vores produkt sker på eget ansvar, og vi kan ikke holdes til ansvar for evt. forkerte priser, billeder etc. samt tab forbundet med disse.
Derudover kan vi ikke stilles til ansvar for tab af nogen art i tilfælde af, at vores hjemmeside ikke er tilgængelig.

Vores brug af det du tilføjer
Du accepterer at vi udarbejder statistikker, grafer og andet anonymiseret data, på baggrund af de links og priser du tilføjer, og hvordan du interagerer med hjemmesiden. Disse statistikker, grafer etc. kan udelukkende af os videregives til tredjepart.
Vi garanterer, at alt data der gives videre til tredjepart vil være 100% anonymt, og at dine persondata aldrig bliver videregivet.